Ενδοσκοπική χειρουργική μέθοδος ρινός

Τι είναι η Ενδοσκοπική Χειρουργική Μέθοδος Ρινός

Η Ενδοσκοπική είναι καινοτόμος χειρουργική μέθοδος που σκοπό έχει την αντιμετώπιση παθήσεων ρινός και παραρρινίων κόλπων με τη βοήθεια ενδοσκοπίου κάμερας υψηλής ευκρίνειας και μόνιτορ.

Τα πλεονεκτήματα της ενδοσκοπικής μεθόδου

Μας επιτρέπει να έχουμε ιδανικό φωτισμό του χειρουργικού πεδίου και λεπτομερή διάκριση όλων των ανατομικών στοιχείων. Οι κινήσεις του Ενδοσκοπίου είναι ελεγχόμενες, δημιουργεί μικρότερες τραυματικές επιφάνειες, έχει σύντομη αποκατάσταση και φυσικά έχει μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας. Η ενδοσκοπική λύση του προβλήματος είναι μόνιμη και οριστική. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις η λύση είναι μόνιμη και οριστική. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι κακοήθεις όγκοι και πολύποδες αλλεργικής αιτιολογίας που χρειάζονται μετεγχειρητική παρακολούθηση
laboratory

Πως εφαρμόζεται

Το ενδοσκόπιο είναι ένα λεπτό φωτιζόμενο εργαλείο, το οποίο εισέρχεται μέσα στη ρινική κοιλότητα αποφεύγοντας τις εξωτερικές τομές και τις τομές στα ούλα όπως στο παρελθόν. Μέσα από αυτό ο ιατρός εξετάζει σημεία που έως τώρα ήταν αδύνατο να ελεγχθούν και χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία απομακρύνει την παθολογία και βελτιώνει την αναπνοή. Βασική αρχή της ενδοσκοπικής χειρουργικής είναι η παροχέτευση των παραρρινίων κόλπων μέσω των φυσιολογικών τους οδών και στομίων προς τη ρινική κοιλότητα παράλληλα με τη διαφύλαξη του φυσιολογικού ρινικού βλεννογόνου.
Με τη μέθοδο της ενδοσκοπικής χειρουργικής σε ποια σημεία της μύτης μπορούμε να επέμβουμε
Μπορούμε να επέμβουμε σ’ όλη την έκταση της ρινικής κοιλότητας και κυρίως σε γωνίες και τυφλά σημεία του χειρουργικού μας πεδίου που καμία άλλη μέθοδος δεν μπορεί να μας προσφέρει. Η χρήση navigator ενός συστήματος πλοήγησης που δείχνει τις συντεταγμένες του εγκεφάλου στην ενδοσκοπική χειρουργική της ρινός και των παραρινικών κοιλοτήτων, επιτρέπει να κινούμαστε με ασφάλεια πολύ κοντά σε ευγενείς και ευαίσθητες δομές, όπως είναι οι μήνιγγες και ο εγκέφαλος, ο οφθαλμός και το οπτικό νεύρο καθώς και τα μεγάλα αγγεία της περιοχής, εξασφαλίζοντας τη ριζική αφαίρεση της παθολογίας με ταυτόχρονη σημαντική ελάττωση του χειρουργικού κινδύνου.
Ποιες εγχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν στη ρινική κοιλότητα ενδοσκοπικά
Όλες οι επεμβάσεις της μύτης από τις πιο απλές μέχρι τις πιο δύσκολες γίνονται ενδοσκοπικά.

Παθήσεις ρινός που γίνονται ενδοσκοπικά

Παθήσεις παραρρινίων κόλπων

Παθήσεις κόγχου