Διαγνωστικό Τμήμα Υπερήχων

Είναι στη διάθεση των ασθενών για όλες τις διαγνώσεις που μπορούν να γίνουν με χρήση Υπερήχων. Το τμήμα Υπερηχογραφημάτων ιδρύθηκε στρατηγικά για να εξασφαλίσει την μέγιστη αποτελεσματικότητα των χειρουργικών επεμβάσεων.
doctor examining patient

Ο προεγχειρητικός έλεγχος με υπερήχους γίνεται παρουσία του χειρούργου ο οποίος δίνει κατευθυντήριες οδηγίες και αποκτά πλήρη αντίληψη των ευρημάτων δια ζώσης και όχι από μία αναφορά μετά το τέλος της εξέτασης όπως γίνεται συνήθως.

Είναι κρίσιμη η συνεργασία του χειρούργου με τον ακτινολόγο κατά τη διάρκεια της εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση της πάσχουσας περιοχής.

Επιτρέπει τον πλήρη προσδιορισμό με ακρίβεια χιλιοστού των προς αφαίρεση ευρημάτων σε όλη την έκταση της περιοχής του Λάρυγγα και της Κεφαλής.

Ολοκληρώνεται με παρακέντηση και ταχεία βιοψία με την παρουσία εξειδικευμένου συνεργάτη Ιατρού Κυτταρολόγου εφ όσον παραστεί ανάγκη.

Η διερεύνηση συνεπώς επεκτείνεται σε όλες τις περιοχές που πιθανών υπάρχουν μεταστάσεις ή συγγενείς βλάβες εκτός από την κυρίως πάσχουσα ώστε να αντιμετωπιστούν χειρουργικά όλες μαζί σε μία επέμβαση.

Η ταυτόχρονη επέμβαση σε όλες τις βλάβες με μία εγχείρηση είναι αυτή που, με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία, εξασφαλίζει ριζική αποθεραπεία και ταχεία αποκατάσταση του ασθενούς.

Ετοιμάζεται στη συνέχεια λεπτομερής χαρτογράφηση και αναλυτικό σχέδιο εγχείρησης ώστε τίποτα να μην αφήνεται στην τύχη, που αντιμετωπίζει πλήρως όλα τα προβλήματα.

Υπέρηχοι Άνω Κοιλίας

Τα όργανα που ελέγχονται είναι το ήπαρ, η χοληδόχος κύστη, το πάγκρεας, οι νεφροί, ο σπλήν, ο οπισθοπεριτοναϊκός χώρος, το έντερο και τα τοιχώματα της κοιλίας.

Υπέρηχοι Επιφανειακών Οργάνων

Στα επιφανειακά όργανα στον έλεγχο με υπερήχους περιλαμβάνονται ο οφθαλμός, ο τράχηλος, οι μύες, ο μαστός και οι όρχεις.

Triplex Αγγείων

Με την έγχρωμη υπερηχοτομογραφία (Triplex) ελέγχουμε την ροή του αίματος μέσα στα αγγεία του σώματος όπως η αορτή, οι καρωτίδες, οι νεφρικές αρτηρίες, οι φλέβες και αρτηρίες άνω και κάτω άκρων.