Τι είναι ίλιγγος:

Το αίσθημα ζάλης και του ιλίγγου είναι δύο συμπτώματα που ενώ δείχνουν όχι τόσο ιδιαίτερα απειλητικά μπορεί να εξελιχθούν ή και να κρύβεται μια κατάσταση πιο βλαβερή και επικίνδυνη.

laboratory

Ο ίλιγγος μπορεί να προκληθεί:

ΙΛΙΓΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΛΙΓΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

Συμπτώματα:

Τα συμπτώματα του ιλίγγου είναι ένταση, κόπωση, κλειστοί οφθαλμοί, νυσταγμός, οπτική προσήλωση και πολλές φορές συνοδεύονται και με άλλα συμπτώματα. Τα χαρακτηριστικά του ιλίγγου διαφέρουν στο περιφερικό και στο κεντρικό ίλιγγο.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ