Τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά. Στην περίπτωση που ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται στη φαρμακευτική αγωγή η Ιγμορίτιδα αντιμετωπίζεται με ενδοσκοπική χειρουργική επέμβαση.

 O ασθενής παραμένει ένα βράδυ στο Νοσοκομείο και έχει ταχεία ανάρρωση.

Γίνεται διάνοιξη του στομίου του ιγμορείου άντρου μετά από αφαίρεση του ηθμοειδούς αγκίστρου (πόρτα του ιγμορείου) και παροχέτευση του εμπυήματος ώστε να διατηρήσουμε τη φυσιολογική λειτουργία των κροσσών του ιγμορείου.

Η ιγμορίτιδα (αγλ. sinusitis) είναι φλεγμονή των παραρρινίων κοιλοτήτων, η οποία μπορεί να οφείλεται σε λοίμωξη, αλλεργία, ή αυτοάνοσα νοσήματα.

Σε κάθε πλευρά της κεφαλής υπάρχουν τέσσερις αειφόροι παραρρίνιες κοιλότητες, οι οποίες επικοινωνούν με την ρινική κοιλότητα και καλύπτονται από βλεννογόνο.

Διακρίνονται σε δύο ομάδες:

  •  Πρόσθιες κοιλότητες (γναθιαίος και μετωπιαίος κόλπος και πρόσθιες ηθμοειδείς κυψέλες) που εκβάλλουν στον μέσο ρινικό πόρο
  • Οπίσθιες κοιλότητες (οπίσθιες ηθμοειδείς κυψέλες και σφηνοειδής κόλπος) που εκβάλουν στο άνω ρινικό κόλπο και στο σφηνοηθμοειδές κόλπωμα. 

Ιγμόρειο

Το ιγμόρειο άντρο ή αλλιώς ο γναθιαίος κόλπος είναι ο μεγαλύτερος και βρίσκεται μέσα στην άνω γνάθο. Το άνω τοίχωμά του αντιστοιχεί στον οφθαλμικό κόγχο, το κάτω στη φατνιακή απόφυση της άνω γνάθου και το έσω στη σύστοιχη ρινική θαλάμη. Είναι ο μόνος που έχει σχηματιστεί πλήρως μέχρι τα 7 χρόνια. Το περιεχόμενο των ιγμόρειων παροχετεύεται στο μέσο ρινικό πόρο.

Εμπύημα είναι η συλλογή πύου σε μια κοιλότητα του ανθρώπινου σώματος.

Εμπύημα ιγμορείου άντρου –  οξεία και χρόνια ιγμορίτιδα είναι φλεγμονή των παραρρινίων κόλπων που συνοδεύεται από παχύ ρινικό έκκριμα που είναι συνήθως πράσινου χρώματος και μπορεί να περιέχει πύον (πυώδες) ή / και αίμα.

Συμπτώματα:

  • Πονοκέφαλος
  • Πόνος προσώπου
  • Αμβλεία σταθερή αίσθηση πίεσης ή πόνος που εντοπίζεται πάνω από τα ιγμόρεια που προσεβλήθησαν.

Ο πόνος επιδεινώνεται όταν ο ασθενής βρεθεί σε κατακεκλιμένη θέση,  συχνά ξεκινά από τη μία πλευρά του κεφαλιού και εξελίσσεται στις δύο πλευρές

Τα συμπτώματα είναι οξύτερα  όταν πρόκειται για χρόνια ιγμορίτιδα.