Πολύποδες Φωνητικών Χορδών

Πως αντιμετωπίζονται οι Πολύποδες Φωνητικών Χορδών

Οι πολύποδες των Φωνητικών Χορδών αντιμετωπίζονται με χειρουργική επέμβαση.

Η επέμβαση γίνεται με εργαλεία Μικροχειρουργικής για να μην τραυματίζονται οι υγιείς ιστοί.

Τι είναι οι πολύποδες των φωνητικών χορδών       

Στις ανωμαλίες του λάρυγγα που έχουν την ανάγκη παρακολούθησης ανήκουν οι πολύποδες φωνητικών χορδών.

Οι πολύποδες φωνητικών χορδών διακρίνονται σε:

  • Πολύποδες πλατείας βάσης, και σε
  • Πολύποδες που είναι μισχωτοί.

Οι πολύποδες συνήθως εμφανίζονται στο φωνητικό χείλος μίας ή και των δύο φωνητικών χορδών και συνηθέστερο σύμπτωμά τους είναι η παρατήρηση μίας ελαφριάς βραχνάδας και πιο σπάνια συμπτώματα από την αναπνευστική οδό (όταν η θέση του πολύποδα αλλάζει).

Πως δημιουργούνται:

Τα αίτια δημιουργίας των πολυπόδων των φωνητικών χορδών ποικίλουν.

Ο σχηματισμός τους οφείλεται πιθανόν σε:

  • Υπολειπόμενο οίδημα από παλαιότερη λοίμωξη,
  • Οξεία φωνητική κάκωση ή μακροχρόνια φωνητική κατάχρηση,
  • Χρόνια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση,
  • Κάκωση λόγω χρόνιας παραμονής ενδοτράχειων σωλήνων
  • Μεταβολές φωνητικών συνηθειών

Διάγνωση:

Η διάγνωση γίνεται με τη μέθοδο της λαρυγγοσκόπησης.