Παραθυρεοειδείς Αδένες

Οι παθήσεις των Παραθυρεοειδών αδένων αντιμετωπίζονται με χειρουργική επέμβαση. Αφαιρείται ο αδένας η οι αδένες που πάσχουν.

Κατά την επέμβαση εντοπίζονται με ηλεκτροδιέγερση τα  λαρυγγικά νεύρα που περνούν από εκεί ώστε να μην τραυματιστούν και δημιουργηθεί παροδικό η μόνιμο βρόγχο φωνής.

Οι παθήσεις των παραθυρεοειδών αδένων στο μεγαλύτερο ποσοστό συνίστανται στην αύξηση έκκρισης της ορμόνης που παράγουν, της παραθορμόνης.

Αυτή μπορεί να οφείλεται σε υπερπλασία, σε αδένωμα η σε καρκίνωμα των παραθυρεοειδών.