Καρκίνος του Λάρυγγα

Τι είναι ο καρκίνος του λάρυγγα :

Ο καρκίνος του λάρυγγα είναι μια πάθηση αρκετά συχνή. Αποτελεί το 3,5% των κακοηθειών που εμφανίζονται και είναι συχνότερος στους άντρες (70%).

Θεραπεύεται με αφαίρεση του όγκου με Laser, χειρουργική θεραπεία – Λεμφαδενικό καθαρισμό ή ακτινοβολία

Εμφανίζεται με βράγχος φωνής και σπανιότερα με βήχα, δυσκολία στην κατάποση και αιμόπτυση.

Αν εμφανιστεί με πόνο συνήθως είναι πιο προχωρημένο το στάδιο και είναι δύσκολη η αντιμετώπιση του.

Ο καρκίνος του λάρυγγα εμφανίζεται συνήθως στη γλωττίδα (φωνητικές χορδές) ενώ είναι πολύ σπάνιος επιγλωττιδικά ή υπογλωττιδικά. Μπορεί να εξαπλωθεί απευθείας σε γειτονικούς ιστούς με μετάσταση σε γειτονικούς λεμφαδένες ή αιματογενώς σε μακρινούς ιστούς.

Πολύ συνήθης μετάσταση είναι ο πνεύμονας.

Τα αίτια ανάπτυξης καρκίνου του λάρυγγα είναι το κάπνισμα και το αλκοόλ. Έχει βρεθεί ότι η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει 3 φόρες την πιθανότητα εμφάνισης  του συγκεκριμένου καρκίνου.

Όσον άφορα το κάπνισμα η κατανάλωση ενός πακέτου τσιγάρων για πάνω από 40 χρόνια αυξάνει τον κίνδυνο πάνω από 40 φόρες σε σχέση με αυτούς που δεν καπνίζουν.

Άλλες αιτίες δημιουργίας καρκίνου του λάρυγγα είναι η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, το ιστορικό καρκίνου του λάρυγγα στην οικογένεια, η έκθεση σε τοξικές ουσίες και ο ιός HPV.

Επίσης και άνθρωποι που κάνουν κατάχρηση της φωνής τους όπως τραγουδιστές, ηθοποιοί, δάσκαλοι, εμφανίζουν πολύποδες που μπορεί να εξαλλαγούν σε κακοήθεις.

Η διάγνωση του καρκίνου του λάρυγγα  ξεκινάει με καλή κλινική εξέταση, λήψη ιστορικού  για χρήση αλκοόλ και τσιγάρου και λαρυγγοσκόπηση προκειμένου να έχουμε μια καλή εικόνα του λάρυγγα.

Η αξονική και μαγνητική τομογραφία  μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τη θέση του όγκου και το PET SCAN μας πληροφορεί για τυχόν μεταστάσεις.

Η ακριβής διάγνωση γίνεται με μικρολαρυγγοσκόπηση υπό γενική αναισθησία όπου με τη χρήση μικροσκοπίου λαμβάνονται τεμάχια για βιοψία για να γίνει η ακριβής διάγνωση.