Βραγχιακή κύστη

Η βραγχιακή κύστη είναι ένας σάκος γεμάτος υγρό,  πιθανόν υπόλειμμα της βραγχιακής σχισμής στο έμβρυο. Βρίσκεται στο άνω μισό του τράχηλου κάτω από την κάτω γνάθο.

Η κύστη αυτή είναι ανώδυνη εκτός εάν επιμολυνθεί.

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να παροχετευτεί το πύον και να αφαιρεθεί η κύστη.

Η διάγνωση γίνεται με υπερηχογράφημα.

Η πιθανότητα ύπαρξης κακοήθους κύστης είναι μηδενική.